Vállalkozás alapítás, könyvelés, tanácsadás

  •   1137 Budapest, Szent István krt. 2.
  •   +36 20 520 1222

  Általános Szerződési Feltételek

  Hatályos: 2015. november 25.

   

  Book Online Audit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

  Könyvelési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

  - továbbiakban: ÁSZF –

   

  1. Az ÁSZF személyi hatálya

  Jelen ÁSZF személyi hatálya alá tartozik a mindenkori Megbízott, illetve Megbízó.

  Megbízott:

  Cég neve: Book Online Audit Kft.

  Székhely: 1033 Budapest, Hévizi utca 22. 3. em. 8.

  Tanácsadás helye: 1137 Budapest, Szent István körút 2.

  Cégjegyzékszám: 01-09-900003

  Adószám: 14350140-2-41.

  Cégbejegyző Hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  

  Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar

  Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat.bookonline08 @ gmail.com

  Képviseltre jogosult, kapcsolattartó: Szücsné Foki Erika

  Tanácsadó: Szalai Imre

  Telefon: +36 20 520 1222

  Telefonos elérhetőség hétköznap: 09.00  -  17.00 óra között munkaidőben.

  WEB: egyenivallalkozok.hu (a továbbiakban: Weboldal)

  Bankszámlaszám: ERSTE Bank Zrt. 11600006-00000000-28661041

   NAIH számunk: NAIH-89890/2015.

   

  Megbízó:

  A jelen ÁSZF alkalmazásában Megbízó az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki/amely a jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározott szolgáltatások végzésére a Szolgáltató részére megbízást ad (a továbbiakban: Megbízó).

   

  2. ÁSZF tárgyi hatálya és célja

  a. Az ÁSZF tárgyi hatálya Megbízottnak az ÁSZF alapján tartott csoportos tanácsadására (továbbiakban: Szolgáltatás) terjed ki, annak az általános szerződési feltételeit tartalmazza.

  b. Az ÁSZF célja a tárgyi hatálya alá tartozó Szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozása.

   

  3. ÁSZF időbeli hatálya

  a. Jelen ÁSZF a Szolgáltatás megkezdésének napjától kezdődően határozatlan ideig van hatályban. A Szolgáltatás megkezdésének napja az első, előre esedékes díjtétel kiegyenlítésének napja.

  b. Az ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi a Megbízottal, vagy jogelődével kötött hatályos szolgáltatási szerződésre is.

   

  4. Szolgáltatás leírása, tartalma

  Csoportos tanácsadás keretében Megbízott cégalapítással és vállalkozó válással kapcsolatosan tájékoztatást ad Megbízó részére.

  A tanácsadás időtartama 90 perc, melynek igénybe vételére legalább 4 fő jelentkezése esetén van lehetőség.

  A személyes tanácsadás tematikája

  • Vállalkozás alapítása – jogi környezet
   Annak megbeszélése, hogy Megbízó számára melyik a legoptimálisabb vállalkozási forma, és annak elindításához milyen jogi procedúrák szükségesek.
  • Indulással kapcsolatos papíralapú teendők
   Előkészítésre kerülnek a vállalkozás elindításához szükséges papírok, illetve Megbízott tájékoztatatja Megbízót az ezzel kapcsolatos teendőiről.
  • Járulék kötelezettségek röviden
   Megbízott tájékoztatást ad Megbízónak arra vonatkozóan, hogy milyen járulékok megfizetése válik majd szükségessé, illetve hogyan érdemes optimalizálni a jelentkező költségeket.
  • Eredmény tervezése, optimalizálása
   Megbízott részére történő tanácsadás az elért eredmények optimalizálására vonatkozóan.

   

  5. Szolgáltatás megrendelése:

  Tanácsadásra történő jelentkezésre Megbízott weboldalán a megfelelő időpont kiválasztásával vagy telefonos úton van lehetőség. A webes felületen való időpont foglalás esetén az e célt szolgáló táblázaton való megjelöléssel történik a szolgáltatás megrendelése.  Az időpontfoglaláshoz Megbízónak nem kell regisztrálnia a Megbízott által működtetett weboldalon, de a megjelölt adatok megadása szükséges az érvényes jelentkezés leadásához. A szolgáltatás részvételi díját előreutalással, 24 órán belül köteles teljesíteni Megbízó a regisztrációs számának megadásával. Kizárólag ennek teljesítése esetén érvényes Megbízó jelentkezése. A tanácsadásra történt jelentkezést követően e-mail útján küldi meg Megbízott Megbízó részére a tanácsadáson való részvételéhez szükséges részvételi jegyet. A részvételi jegy tartalmazza a tanácsadás idejét, helyét, menetét és egyéb információkat.

  A tanácsadás időpontjának megváltoztatása az alábbiak szerint történhet:

  - A minimum 4 főnél kevesebb (tehát nem megfelelő létszám) esetén Megbízott jogosult 2 alkalommal újabb időpontot felajánlani Megbízónak. Ezt Megbízó köteles elfogadni. Ennek egyeztetése telefonos úton történik, majd az új időpont visszaigazolása email útján.

  - Amennyiben a Megbízó részéről áll be változás az időponttal kapcsolatban, úgy egy naptári héttel vagy ezt megelőzően történt jelzés esetén egy alkalommal van lehetősége új időpontot kérni. Ha nem áll módjában Megbízottnak új megfelelő alkalmat biztosítani, abban az esetben Megbízott felajánlja a személyes tanácsadás időpontját változatlanul a meghatározott áron. Amennyiben azonban ez a lehetőség sem megfelelő, akkor Megbízott visszautalja Megbízó részére a tanácsadás részvételi díját.

   

  6. Kommunikáció az ügyfél és a Szolgáltató között

  a) A Szolgáltatás zökkenőmenetes teljesítése érdekében Megbízó a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg köteles egy a Felek közötti kommunikációra szolgáló email címet írásban megadni. A kapcsolattartás a Felek között az Megbízó által megadott e-mail címen történik (továbbiakban: K-Email Cím).

  b) Megbízó felelőssége a K-Email Cím változását még a változás megtörténte előtt legalább 1 munkanappal írásban a Megbízott felé bejelenteni. Megbízott ezt a K-Email Címet fogja minden kommunikációra használni. Minden erre az e-mail címre küldött tájékoztatás, felhívás, díjbekérő átvettnek számít az elküldés pillanatában.

  Amennyiben a Megbízó Megbízottat a K-Email Címről határidőben nem tájékoztatja, vagy az Megbízó által megadott e-mail cím a levelek fogadására bármely az Megbízó érdekkörében felmerülő okból nem alkalmas, Megbízott a tájékoztatás hiányából, valamint a postai küldemények továbbításának meghiúsulása miatt keletkező kárért felelősség nem terheli, valamint a Megbízó Megbízott felé fennálló fizetési kötelezettsége ettől függetlenül továbbra is fennáll.

   

  7. Szolgáltatással összefüggő díjak, illetve azok megfizetésének módja

  A tanácsadás díja 6.000, azaz Ötezer forint + Áfa/ 90 perc.

  Amennyiben Megbízó Megbízottal köt a tanácsadást követően szerződést, úgy az első tanácsadás díja az első havi könyvelési díjból levonásra kerül.

  A tanácsadás részvételi díjának kiegyenlítésére banki átutalással van lehetőség. Ha Megbízó nem saját bankszámlájáról utal, úgy a közlemény rovatban szükséges feltüntetni az ő nevét.

  A jelentkezés során megadott adatokkal kerül a szolgáltatás díjának megfizetéséről készült számla kiállításra. Amennyiben Megbízó a számla kiállítását nem a jelentkezés alkalmával rögzített adatokkal kéri (hanem pl.: jogi személy, gazdasági társaság nevére) kiállítani, úgy jeleznie kell ennek tényét Megbízott felé, annak nevének, székhelyének, illetve adószámának megjelölésével.

   

  8. Adatkezelés, adatbiztonság:

  Adatkezelés célja

  -  A felhasználó azonosíthatósága a tanácsadás bejelentkezéshez, teljesítéshez, illetve vásárlással kapcsolatos egyéb célok miatt (megrendelés lemondása, módosítása stb.), azaz ügyfél adatkezeléshez.

  -  A felhasználó értesítése a Weboldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról hírlevél formájában.

  -  Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése saját felhasználásra.

  Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul (Infotv. 5. §. (1) bekezdés a.) pont). Az érintettek hozzájárulásukat azzal adják meg, hogy a kért adatokat a Weboldalon való megadják.

  A kezelt adatok köre:

  -  név

  -  email cím

  -  telefonszám

  -  cím

  -  amennyiben vállalkozása nevére kér számlát, ezen vállalkozás neve, címe és adószáma

  -  A www.egyenivallalkozok.hu honlap böngészése technikai információk kerülnek rögzítésre (log fájlok, melyek tartalmaznak IP címet, időpontot, stb.). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a Book Online Kft. részére megadott egyéb adatokkal. Ezen információkat a Book Online Kft. kizárólag a honlap üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. A weboldal Google Analytics programot használ, melynek célja a weboldal látogatottságának anonim statisztikai rögzítése. A weboldalon a Book Online Kft. cookie-kat használ. Az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával a cookie-k küldése letiltható, azonban a cookie-k teljes tiltása esetén honlapunk egyes funkciói nem, vagy csak korlátozott mértékben lesznek elérhetők! A cookie-k semmilyen esetben nem tartalmaznak személyes adatokat.

  A weboldalon használt cookie-k:

  Anonim látogatóazonosító (cookie):

  Az anonim látogatóazonosító (cookie – süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani kizárólag a számítógép felismerésére szolgál. Nem tartalmaz nevet email címet vagy bármely más személyes információt. Weboldalunk böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás belépés funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadását a böngészőjében letiltotta. Nemcsak a weboldal küld a látogató böngészőjének cookie-t, de külső független auditáló szolgáltatás (Google  Analytics) is méri az oldal látogatottságát ilyen eszközzel. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

  Remarketing címkékhez használt cookie-k:

  A weboldal a működése érdekében remarketing címkéket tartalmaz, ebből listát készít a látogatók számítógépének adataiból. Külső szolgáltatók, pl. a Google internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek lesznek az érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak a látogató személyes azonosítására, kizárólag a gépének böngésző szoftverét azonosítják. A folyamat során a Google a remarketing cimkékhez úgynevezett cookie-kat használ.

  Konverziókövető cookie-k:

  Weboldalunk a működése során konverzió-követést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. Az ennek során alkalmazott konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, használatának elfogadása pedig nem kötelező. A konverziókövető cookie semmiféle személyes információt nem rögzít és nem használ.

  A használt cookie-k bármikor letilthatóak a Google Hirdetési (http://www.google.com/settings/ads) beállításaiban, mely a szolgáltatásokra való jelentkezést nem akadályozza vagy gátolja.

  Az adatkezelés időtartama

  -  A regisztráció során megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felek közötti szerződés jogviszony fennáll. Amennyiben azonban Megbízó ezt előzetesen kéri, abban az esetben haladéktalanul törlésre kerülnek az adatai.

  -  A weboldal oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek tárolásra.

  -  A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok (IP-cím, operációs rendszer, böngésző típusa stb.) 1 évig tárolódnak. Ezt követően üzemeltető csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg őket.

  Az adatokhoz hozzáférők köre

  Az adatokhoz a weboldal tulajdonosai és az Megbízott férhet hozzá. Ezen felül Megbízott az adatokat harmadik személynek nem adja át. Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

  Adatbiztonság

  Megbízott és Megbízó a tudomására jutott információkat, adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára - a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra.

  A titoktartási kötelezettség a Megbízott alkalmazottját, tagját, megbízottját a megbízottal azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony után is terheli.

  Jogérvényesítési tájékoztató

  Az érintett bármikor jogosult a kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról tájékoztatást kérni, melynek a Book Online Kft. kézhezvételtől számított 30 napon belül eleget tesz. A Book Online Kft. kérelemre tájékoztatást ad a kezelt személyes adatoktól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az érintett indokolás nélkül kérheti adatainak törlését, helyesbítését vagy zárolását. Az érintett bármikor kérheti helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy törlését, melyet a Book Online Kft. kézhezvételtől számított 5 napon belül végrehajt oly módon, hogy azok helyreállíthatósága a későbbiekben se legyen lehetséges. Ezen rendelkezés alól kivételt képez azon adatkezelési illetve tárolási kötelezettség, melyet jogszabály ír elő a Book Online Kft. számára.

  A Book Online Kft. továbbá zárolja a személyes adatokat, ha az érintett kifejezetten ezt kéri vagy alappal feltehető, hogy a törlés az érintett érdekeinek sérelmével járna. Az így zárolt adat kizárólag addig kezelhető, amíg az érintetti érdeksérelem lehetősége, azaz a zárolás célja fennáll.

  A személyes adat helyesbítéséről, törléséről vagy zárolásáról a Book Online Kft. az érintettet, illetve azon személyeket, akiknek az adat korábban továbbításra került, egyidejűleg értesíti.

  Amennyiben a Book Online Kft. az érintett igényét elutasítja, köteles ezen döntéséről az érintettet nyolc napon belül, indokolással értesíteni.

  Az érintett jogsérelem esetén az Infotv. 22.§-a alapján Bírósághoz fordulhat vagy az Infotv. 52. §-a alapján hatósági eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

  A Book Online Kft. rögzíti, hogy a részére kéretlenül érkezett önéletrajzokat nem tárolja, azokat beérkezésüktől számított nyolc napon belül törli vagy megsemmisíti.

  A Book Online Kft. kijelenti, hogy az Infotv. 7. §-ában foglalt adatbiztonsági követelményeknek valamennyi általa kezelt személyes adat vonatkozásában eleget tesz.

  A Book Online Kft. a részére átadott személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi, amennyiben azonban hamis vagy téves adatok kerülnek részére átadásra, ezekért felelősséget nem vállal, esetlegesen felmerült kárát pedig érvényesíti.

  A jelen pontban nem taglalt kérdésekben az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

   

  9. Az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése:

  Jelen ÁSZF 2015.11.25.  napjától lép hatályba és határozatlan időre jön létre.

   

  10. Általános rendelkezések:

  b) Megbízott az általa vállalt feladatok elvégzéséhez, Megbízó külön hozzájárulása és tájékoztatása nélkül jogosult külső személyeket igénybe venni. Megbízott kijelenti, hogy ezen külső személyek tevékenységéért úgy felel, mintha a feladatot személyesen látta volna el.

  c) Ha az ÁSZF és a megrendelés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

  d) A jelen ÁSZF - ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

  e) A Szolgáltatás megrendelése előtti időszakra vonatkozó könyvelési feladatok, ellenőrzések, illetve munkaügyi teendők nem képezik a Szolgáltatás részét, ezen feladatok ellátásra vonatkozóan külön megállapodás alapján külön díj ellenében lehet megállapodni.

  f) Book Online Kft. kijelenti a weboldalon közzétett adatokban változás-változtatás jogát fenntartja és a mindenkor ott közölt adatokat árakat tekinti hatályosnak.

   

  11. ÁSZF közzététele, módosítása

  a) Szolgáltató az ÁSZF hatályos változatát az ÁSZF 1. pontjában nevezett honlapjain teszi közzé.

  b) Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, azonban erről Ügyfeleit annak hatályba lépését megelőzően, 30 nappal, honlapján közzétett hír formájában tájékoztatni köteles. Szolgáltató köteles pontosan meghatározni, hogy mely naptól hatályos a módosítás.

  c) Amennyiben Megbízó a Szolgáltatónak az egyoldalú szerződésmódosításról szóló értesítésében megadott határidőn belül nem nyilatkozik, vagy ha díjmódosítás esetén a módosított díjat befizeti, az a módosított feltételek elfogadásának minősül.

  d) Szerződött Ügyfeleit Szolgáltató a megváltozott ÁSZF- ről e-mailben is köteles értesíteni.

  e) Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén a módosításáról szóló valamennyi értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

  i. pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire;

  ii. a módosítások lényegének rövid leírását;

  iii. a módosítások hatálybalépésének időpontját;

  iv. a közzétett ÁSZF elérhetőségét;

  v. ha a szolgáltató a szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét;

  vi. azt a feltételt, jogszabályváltozást, vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a szolgáltató a módosítást indokolja;

  vii. az Ügyfelet az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványokat, felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást.

  2015. november hó 25.

   

   

  Tanácsadás akár ingyenesen

  Jöjjön el irodánkba egy Egyéni 45 perces tanácsadásra, ahol megtudhatja milyen csapdákat ajánlott elkerülni már a vállalkozás alapításánál!!

  Az Egyéni Tanácsadás díja 35.000 Ft Bruttó mely szerződéskötés esetén az első havi könyvelési díjból levonásra kerül, így önnek nem került semmibe.

  Céget alapítana? Tanácsra van szüksége?

  hívjon: 06 20 520 1222